Cờ Lê Vòng Miệng 49mm 0175 0490 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng 49mm 0175 0490 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39