Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 38mm 0175 0380 MATADOR

Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 38mm 0175 0380 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39