Cờ Lê Lực Mặt Đồng Hồ 0-240Nm 6169 0050 MATADOR

Cờ Lê Lực Mặt Đồng Hồ 0-240Nm 6169 0050 MATADOR

  • Dải lực: 0 – 240 Nm
  • Đầu vuông: 1/2 inch.
  • Chiều dài tổng thể: 560mm
  • Trọng lượng: 1400g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39