Cờ Lê Lực Mặt Đồng Hồ 0-70Nm 6169 0040 MATADOR

Cờ Lê Lực Mặt Đồng Hồ 0-70Nm 6169 0040 MATADOR

  • Dải lực: 0 – 70 Nm
  • Đầu vuông: 3/8 inch.
  • Chiều dài tổng thể: 270mm
  • Trọng lượng: 725g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39