Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 105mm 0175 1050 MATADOR

Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 105mm 0175 1050 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39