Bộ đục Chữ 8mm 0712 1080 MATADOR

Bộ đục Chữ 8mm 0712 1080 MATADOR

  • Gồm các ký tự: A,B,C,D,E,F,G,HI,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,&, kích thước vuông 8mm, chiều dài 75mm
  • Độ cứng 58-60 HRC
  • Tiêu chuẩn DIN1451
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39