Bộ Đầu Vít 1/2 Đầu Bông 9 Món 4093 9090 MATADOR

Bộ Đầu Vít 1/2 Đầu Bông 9 Món 4093 9090 MATADOR

  • Mỗi dụng cụ có khe đựng riêng.
  • Đầu vuông theo tiêu chuẩn DIN 3120 C12.5/ ISO 1174
    TR20 – TR25 – TR27 – TR30 – TR40 – TR45 – TR50 – TR55 – TR60 x 62mm
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39