Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 24mm 0185 0240 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 24mm 0185 0240 MATADOR

  • Hàm nghiêng 15 độ.
  • Trọng lượng: 300g
  • Tổng chiều dài 280mm
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39