Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 80mm 0175 0800 MATADOR

Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 80mm 0175 0800 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39