Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 69mm 0175 0690 MATADOR

Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 69mm 0175 0690 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39