Cờ lê 1 đầu miệng size 90mm 0130 0900 MATADOR

Cờ lê 1 đầu miệng size 90mm 0130 0900 MATADOR

Tay cầm dài, dùng vặn cho các bulong dài, sâu.
Ngàm nghiêng 15 độ.
Bề mặt phủ Manganese – Phosphated
Chiều dài: 700mm
Trọng lượng: 4200g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39