Cờ lê 1 đầu miệng 18mm 0131 0180 MATADOR

Cờ lê 1 đầu miệng 18mm 0131 0180 MATADOR

Vật liệu: Chrome Vanadium.
Bề mặt được xử lý theo tiêu chuẩn IEC 60900:2004.
Trọng lượng: 145g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39