Vali Dụng Cụ 185 Chi Tiết 81320185 MATADOR

Vali Dụng Cụ 185 Chi Tiết 81320185 MATADOR

Công cụ truyền động và cờ lê tua vít quan trọng trong (1/4) từ 6 – 13 mm và (1/2) từ 10 – 32 mm .

Bao gồm các bit cho TORX®, vít có đầu và PH & PZ. Cán cầm được làm bởi các công cụ quan trọng nhất những thứ không thể thiếu ở bất kỳ nơi làm việc hay hộ gia đình nào: búa, kìm, cưa, dao, tua vít, giũa, cờ lê, v.v.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39