Tua Vít Dẹp 6.5x150mm 0615 1265 MATADOR

Tua Vít Dẹp 6.5x150mm 0615 1265 MATADOR

  • Tổng chiều dài 255mm.
  • Bề dày lưỡi: 1.2mm
  • Bề rộng lưỡi: 6.5 mm
  • Trọng lượng: 85g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39