Tua Vít Dẹp 0.5x3mm 0660 0530 MATADOR

Tua Vít Dẹp 0.5x3mm 0660 0530 MATADOR

  • Chiều dài lưỡi: 100mm
  • Tổng chiều dài: 185mm
  • Trọng lượng 35g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39