Thước cặp cơ khí 0-200mm/0-8″ x độ chia 0.02mm

Thước cặp cơ khí 0-200mm/0-8″ x độ chia 0.02mm

Dải đo : 0-200mm/ 0-8″
Độ phân giải : 0.02mm / 0.001″
Độ chính xác : ±0.03mm
Hệ đơn vị : mét /inch

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39