Máy phát hiện khí gas lạnh Smartsensor AS5750

Máy phát hiện khí gas lạnh Smartsensor AS5750

Phát hiện nhạy với mọi dòng môi chất lạnh CFC, HCFC, HFC như như: R22, R410A, R134A,…

Phát hiện nhạy với cả khí SF6 trong máy cắt điện dùng khí SF6

Loại khí : gas lạnh

Nguyên tắc đo: bằng chất bán dẫn

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39