Lục Giác Dài Hệ Mét 6mm 0441 0060 MATADOR

Author : Hữu Thành

Lục Giác Dài Hệ Mét 6mm 0441 0060 MATADOR

  • Chiều dài: 184mm
  • Trọng lượng: 50g
  • Tiêu chuẩn ISO 2936 (DIN 911)
  • Vật liệu: Chrome Vanadium
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39