Lục Giác 8mm 0440 0080 MATADOR

Lục Giác 8mm 0440 0080 MATADOR

  • Loại ngắn, chuẩn DIN 911
  • Chiều dài 105mm
  • Trọng lượng: 60g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39