Găng tay cao su cách điện 22kv

Găng tay cao su cách điện 22kv

Nhà sn xut: VICADI

Nước sn xut: Việt Nam

Tiêu chun: TCVN 5586-1991

Cht liu: Cao su tổng hợp

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39