Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 15mm 0185 0150 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 15mm 0185 0150 MATADOR

  • Hàm nghiêng 15 độ.
  • Trọng lượng: 90g
  • Tổng chiều dài 190mm
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39