Cờ Lê Vòng Miệng 98mm 0175 0980 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng 98mm 0175 0980 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39