Cờ Lê Vòng Miệng 7/16 Inch 0185 8004 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng 7/16 Inch 0185 8004 MATADOR

  • Hàm nghiêng 15 độ.
  • Tổng chiều dài 166mm
  • Trọng lượng: 60g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39