Cờ Lê Vòng Kéo 50mm 0280 0500 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Kéo 50mm 0280 0500 MATADOR

  • Vật liệu: 31 CrV 3
  • Chiều dài: 290mm
  • Trọng lượng: 1150g

 

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39