Cờ Lê Vòng Kéo 47mm 0280 0470 MATADOR

Cờ Lê Vòng Kéo 47mm 0280 0470 MATADOR

  • Vật liệu: 31 CrV 3
  • Chiều dài: 280mm
  • Trọng lượng: 1300g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39