Cờ Lê Vòng Kéo 37mm 0280 0370 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Kéo 37mm 0280 0370 MATADOR

  • Vật liệu: 31 CrV 3
  • Chiều dài: 245mm
  • Trọng lượng: 840g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39