Cờ Lê Vòng Kéo 34mm 0280 0340 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Kéo 34mm 0280 0340 MATADOR

  • Vật liệu: 31 CrV 3
  • Chiều dài: 235mm
  • Trọng lượng: 650g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39