Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 40mm 0175 0400 MATADOR

Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 40mm 0175 0400 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39