Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 46x50mm 0200 4650 MATADOR

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 46x50mm 0200 4650 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 536mm
  • Trọng lượng: 1390g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39