Cờ lê 2 đầu miệng size 14x17mm 0132 1417 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ lê 2 đầu miệng size 14x17mm 0132 1417 MATADOR

Ngàm nghiêng 15 độ.
Bề mặt phủ Manganese – Phosphated.
Chiều dài: 156mm
Trọng lượng: 80g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39