Cờ lê 2 đầu miệng size 10x13mm 0132 1013 MATADOR

Cờ lê 2 đầu miệng size 10x13mm 0132 1013 MATADOR

Ngàm nghiêng 15 độ.
Bề mặt phủ Manganese – Phosphated.
Chiều dài: 117mm
Trọng lượng: 40g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39