Cờ lê 1 đầu miệng size 27mm 0130 0270 MATADOR

Cờ lê 1 đầu miệng size 27mm 0130 0270 MATADOR

Bề mặt phủ Manganese – Phosphated
Chiều dài: 240mm
Trọng lượng: 205g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39