Cờ lê 1 đầu miệng size 24mm 0130 0240 MATADOR

Cờ lê 1 đầu miệng size 24mm 0130 0240 MATADOR

Bề mặt phủ Manganese – Phosphated
Chiều dài: 216mm
Trọng lượng: 140g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39