Bộ cờ lê 2 đầu miệng (bóng mờ) hệ inch YT-48371

Bộ cờ lê 2 đầu miệng (bóng mờ) hệ inch YT-48371

Bộ gồm 8 chi tiết cờ lê 2 đầu miệng có kích cỡ lần lượt là: 1/4″x5/16″; 3/8″x7/16″; 1/2″x9/16″; 5/8″x11/16″; 11/16″x3/4″; 13/16″x7/8″; 15/16″x1″; 1-1/8″x1-1/4″

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39