Monthly Archives: Tháng Tư 2022

VIMF 2022 – TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP – WORKMAN

trien-lam-workman-2022

VIMF 2022 – Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Nghành Về Máy Móc Thiết Bị Dung Cụ Vật Liệu, Công Nghệ Kỹ Thuật Ứng Dụng Cho Nghành Công Nghiệp Sản Xuất, Cơ Khí Chế Tạo và Công Nghiệp Phụ Trợ Lần Thứ 14 tại Việt Nam. VIMF 2022 sẽ mang đến những hiểu biết thực tế […]

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39